din kültürü ve ahlak bilgisi.(sorular)

<< < (2/2)

gül*:
                                                                                      SORULAR
A)Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. (25 Puan)
1)Hz. Muhammed(sav) kaç yaşındayken Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildi?
  a) 38                           b) 30                               c) 40                        d) 53
 
2) "İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuran’ı indirdik”
Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Peygamberimiz Kuran’ı açıklamıştır.
  b) Kuran insanların düşünmeleri için indirilmiştir
  c) Peygamberimizin sözleri Kuran’ı anlamamıza yardımcı olmuştur.
  d ) Kuran’ı anlayabilmemiz için peygamberimizin sözlerine ihtiyacımız yoktur

3) “Benim sizlerle olan misalim aynen şuna benzer. Yanan bir ateşe uçan kelebekleri ve böcekleri tutmaya çalışan bir adam gibi. O kişi nasıl onlar yanmasın diye mücadele verirse bende sizin için uğraşırım” Yukarıdaki hadiste peygamberimizin insanlar için hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
  a)Müjdeleyici oluşu             b)Alemlere Rahmet oluşu          c)Kur'an-ı  açıklayıcılığı         d)Sabırlı oluşu   
 
4)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sav)’in peygamberlik  yönüyle ilgilidir?
  a) Alış verişe çıkar     b) Yemek yer , su içer     c) Arkadaşlarıyla sohbet eder      d) Kur’an-ı Kerim’i açıklar

5) Kur’an insana dini sorumluluğu hangi çağında yüklemiştir?
  a) Yaşlılık                       b) Çocukluk                   c) Ergenlik                   d) Bebeklik                   
 
B)Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanını (D) , yanlış olanını (Y) ile işaretleyiniz. (24 PUAN)
 
   6. (…....)  İnsan özgürlüğü oranında sorumludur.
   7. (.......)  Dini sorumluluğun ön şartı akıldır.
   8. (…....)   Hz. Muhammed (sav) ‘e inanmayanlar bile O’nun doğruluğunu kabul etmişlerdir.
   9. (…....)  Hz. Muhammed(sav)’in ahlakı Kur’an ahlakıydı.
  10. (…....)  Peygamberler görevlerini yerine getirirken asla kişisel bir karşılık beklemezler.
  11. (…...)  Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir.
  12. (…...)  Peygamberler melekler arasından seçilseydi daha çok insan Allah’a inanırdı.
  13. (…....)  Şeytan Allah’ın emrine karşı gelmeden önce bir melekti


C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (16 PUAN)

  14) Gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan,aslı olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlara ………………………….denir.
  15)  Kur’an’da  bilgi edinme yolları …………………..,  ……………………..  ve duyu organlarıdır.
  16) Peygamberlerin sıfatlarından; günah işlemekten kaçınmalarına ve günahsız olmalarına………………………. denir.
  17) Peygamberimizin kabri …………….…..şehrinde kendi adıyla anılan Mescid-i Nebinin içindedir.

D) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. (35 PUAN)
   
18-Münafıklığın alameti kaçtır?Yazınız(15 puan)



 19-Allah varlıklar arasında niçin insanı sorumlu tutmuştur?kısaca belirtiniz.(10 puan)




 20-Kur’an-ı Kerim’in açıklamasında Hz. Muhammed’in rolü nedir? Bir örnekle anlatınız?(10 puan)
                                                                                                               Başarılar Dilerim
                                                                                                                                                             D.K. ve A.B. Öğrt

gül*:
1-c 2d 3b 4d 5c 6d 7d 8d 9d 10d 11y 12y 13y 14-BATIL İNANÇ ,15-VAHİY,AKIL ,16-İSMET,17-MEDİNE

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa